Hvordan blir du maler?

For å bli maler må du bruke 4 år. Det vanligste er å gjennomføre opplæringen med 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Men det er mulig å gjennomføre opplæringen med en større del av tiden i bedrift. Det vil si, du kan gjennomføre opplæringen med 1 år i skole og 3 år i bedrift eller med 4 år i bedrift. I disse tilfeller er det fylkeskommunen som godkjenner opplæringsløpene.

VG1: Bygg- og anleggsteknikk – første året i skole

Du starter på Bygg- og anleggsteknikk. Her får du både teoretiske og praktiske kunnskaper om å bygge. I løpet av dette året lærer du å bruke verktøy og materialer for å lage enkle konstruksjoner, og du får praktiske smakebiter på alle yrkesfagene i utdanningsprogrammet.

I tillegg får du opplæring i fellesfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

VG2: Overflateteknikk – andre året i skole

Det andre året i skole får du teoretiske og praktiske kunnskaper om behandling av ulike overflater i bygg, både innvendig og utvendig.

Rent konkret lærer du å male, tapetsere og legge gulvbelegg på underlag av plater, treverk og mur/betong. Du lærer også om fargesetting og enkle dekorative teknikker.

I tillegg avslutter du opplæring i fellesfagene.

Læretid: Opplæring i bedrift – to år i bedrift

Det tredje og fjerde året er du for alvor i gang med opplæringen i faget. Du får nå lønn som lærling i en lærebedrift. Her får du sjansen til å vise det du tidligere har lært. Samtidig får du kyndig opplæring i hva en maler skal kunne beherske får å nå kravene i læreplan.

De 2 årene i bedrift ender opp i en praktisk svenneprøve. Består du den, har du klart det. Gratulerer, du har blitt faglært maler!

Andre muligheter – praksiskandidatordningen

Voksne uten formell fagutdanning, men som har minst 5 års dokumentert allsidig praksis i et fag, kan ta svenneprøve som praksiskandidater. Før praktisk svenneprøve må kandidaten avlegge en sentralgitt teoretisk eksamen i faget.

Hvordan bli maler?

  • VG 1

    1 år – Bygg og anleggsteknikk

  • VG 2

    1 år – Overflateteknikk

  • VG 3

    2 år – Lønnet arbeid i bedrift